English
עברית

פרוייקטים

אנו מנהלים פרוייקטים משולבים הקשורים לפיתוח מוצרים בתעשייה. הפרוייקט מתחיל בדרך כלל באתגר הקשור לצרכים של התעשייה –שדרוג קווי מוצרים, מענה לצרכי השוק או יישומה של תכנית שיווקית חדשה. אנו מנהלים את הפרוייקט על כל צדדיו – מפיתוח המוצרים והפורמולציות דרך בחירת הציוד ומקום הייצור ועד ליישום והגעת המוצר אל השוק.

אנו מלווים את הפרוייקט מקונספט ועד להרצה מלאה של המוצרים בקו ושיווקם בשווקי היעד. ניהול הפרוייקט הוא משימה מורכבת: הבאת מוצר מקונספט ופורמולציה מעבדיים ועד למוצר סופי כרוך בניהול לוחות זמנים, ניהול סיכונים, הנדסה, בינוי, בחירת ציוד וקניה שלו, התקנת הציוד והתאמה לתקנים.
2008-2021 © כל הזכויות שמורות לפודלאב – מרכז פיתוח וחדשנות לתעשיית המזון | בניית אתריםבניית אתרים